Ondernemingsstrafrecht

In een economische wereld die steeds meer beheerst wordt door het strafrecht, heeft VDE LEGAL een erkende expertise ontwikkeld in het ondernemingsstrafrecht.

VDE LEGAL treedt op voor en vertegenwoordigt particulieren en vennootschappen in strafrechtelijke procedures voor de Hoven en rechtbanken in België, zowel in het kader van financiële overtredingen die werden begaan in België, als in het kader van de uitvoering in België van een internationaal of Europees aanhoudingsmandaat voor feiten begaan in het buitenland.

VDE LEGAL verleent zowel advies en bijstand aan de vennootschappen, instellingen, bestuurders die door het onderzoek beoogd worden als aan de benadeelde partijen.

VDE LEGAL garandeert een proactieve opvolging van elk dossier.

De voornaamste domeinen van tussenkomst

  • Verdediging van Belgische of buitenlandse vennootschappen in het kader van beslaglegging op hun bankrekeningen in België in het kader van vermoeden van witwassing;
  • Verdediging van bestuurders/zaakvoerders van vennootschappen in het kader van BTW-fraude;
  • Verdediging van personen onder een tijdelijk of definitief verbod om een activiteit uit te oefenen die valt onder het maatschappelijk doel van de rechtspersoon;
  • Verdediging van bestuurders die vervolgd worden voor frauduleuze faillissementen;
  • Verdediging van personen die vervolgd worden voor verschillende soorten fiscale fraude (fiscale valsheid in geschrifte, …)
  • Verdediging van personen die vervolgd worden wegens oplichting;
  • Verdediging van instellingen die het slachtoffer zijn van fraude.