Vennootschapsrecht

VDE LEGAL staat een omvangrijk cliënteel van bedrijven en zelfstandigen bij inzake vennootschapsrecht. VDE LEGAL treedt vaak op in dit domein en met name aangaande de volgende aspecten:

 • Juridische structurering, bedrijfsbeheer, winstdelingsplannen (stock-options), delegatie van bevoegdheden
 • Bijstand en advies van bestuurders en aandeelhouders aangaande de problematieken die eigen zijn aan hun statuut
 • Begeleiding in de juridische structurering en optimalisering van het bedrijf (sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht)
 • Uitvoering van juridische audits
 • Opstelling en onderhandeling van contractuele documenten
  • Nationale of grensoverschrijdende fusies en splitsingen
  • Begeleiding in de juridische structurering en optimalisering van het bedrijf
  • Sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht
  • Due diligence
  • Uitvoering van juridische audits
  • Opstelling en onderhandeling van contractuele documenten
  • Management Buy out (MBO)
  • Leveraged buy out (LBO)
  • Kapitaalmarkten
 • Fusies en overnames
 • Introductie op de beurs en latere herfinancieringen
 • Kapitaalsverhoging
 • Overname van aandelen op de gereglementeerde markten, gereguleerd of vrij, overdracht van blokken

Bedrijven in moeilijkheden

 • Analyse van de moeilijkheden
 • Herstructurering van schulden, opstelling en implementatie van zekerheden tot waarborg
 • Begeleiding en montage van de herstructureringsverrichtingen
 • Organisatie en opvolging van preventieprocedures (WCO, faillissement)

Regeling en voorkoming van aandeelhoudersconflicten

 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Waarborgen van passief

Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders

 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid in specifieke rechtsdomeinen (sociaal, milieu, stedenbouw)