Vastgoedrecht

VDE LEGAL heeft een belangrijke expertise verworven in vastgoeddossiers, en dit in alle juridische problematieken die eigen zijn aan deze economische sector.

Het multidisciplinair team van advocaten van VDE LEGAL staat haar cliënteel bij in alle vastgoedverrichtingen, en dit in de drie gewesten.

VDE LEGAL werkt nauw samen met de technische en financiële adviseurs van haar cliënten.

VDE LEGAL staat talrijke overheden en private clienten bij en beheerst de bijzondere regels die van toepassing zijn op hun vastgoedverrichtingen.

VDE LEGAL adviseert haar cliënten en staat hen bij in procedure voor de burgerlijke en administratieve rechtbanken.

 

De voornaamste domeinen van tussenkomst

 • Juridische, fiscale en financiële montage en structurering
 • Vastgoedfiscaliteit
 • Oprichting van vastgoedvennootschappen
 • Due diligence bij vastgoedtransacties
 • Verkoop en splitsing van de mede-eigendom (erfpacht, oppervlakte, …)
 • Bouw- en verzekeringsrecht
 • Huurovereenkomsten en andere soorten van terbeschikkingstelling, met inbegrip van domeinconcessies
 • Stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • Begeleiding bij vergunningsaanvragen
 • Tussenkomst in het kader van bezwaren
 • Milieuvergunningen en bodemverontreiniging
 • Onteigening
 • Verdediging tegen strafrechtelijke en administratieve vervolgingen inzake stedenbouw, milieu of huisvesting
 • Overheidsopdrachten en PPS
 • Domeingoederenrecht