Johan Vanden Eynde

Johan is lid van de Brusselse Balie sinds 1982 en van de Balie van Parijs sinds 1996.

Zijn werktalen zijn: Frans, Nederlands en Engels.

Hij is actief in alle domeinen van het handels- en vennootschapsrecht (fusies, overnames, MBO, LBO, fiscaal recht, insolvabiliteit, herstructurering, beheer van het aandeelhouderschap, successieplanning)

Naast zijn dagelijkse praktijk, heeft hij een academisch parcours als:

  • Gastlector in de master 2 sportrecht (Parijs 1- Panthéon-Sorbonne; Europees sportrecht: sportondernemingen en sport),
  • Gastprofessor aan de Haute Ecole Francisco Ferrer (licentiaat revisoraat en accountancy),
  • Docent aan de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (Overheidsopdrachten: algemene theorie).
  • Colleges: Europees sportrecht (sportbedrijven en sportfederaties).

Hij is eveneens erkend arbiter bij de interfederale disciplinaire commissie tegen doping ( Federatie Wallonië-Brussel), bij het Belgisch Arbitragehof voor de sport en bij de Arbitragekamer van deskundigen.

jv@vdelegal.be

Gulden Vlieslaan 77 - 1060 Brussel
+32 (2) 290.04.00
+32 (2) 290.00.10

VCard downloaden