News

Page 1 sur 11

Johan Vanden Eynde

Johan is lid van de Brusselse Balie sinds 1982 en van de Balie van Parijs sinds 1996. Zijn werktalen zijn: Frans, Nederlands en Engels. Hij is actief in alle domeinen van het handels- en vennootschapsrecht (fusies, overnames, MBO, LBO, fiscaal recht, insolvabiliteit, herstructurering, beheer van het aandeelhouderschap, successieplanning) Naast zijn dagelijkse praktijk, heeft hij een academisch parcours als: […]

Page 1 sur 11