Studiedag inzake overheidsopdrachten

Op 17 november 2016 was Gauthier ERVYN  spreker  op de Studiedag georganiseerd door juridische uitgeverij POLITEIA met betrekking tot overheidsopdrachten. Mr. ERVYN had het over het onderwerp « Welke mededinging voor publieke overeenkomsten die uitgesloten zijn van de wet op de overheidsopdrachten? », in de loop waarvan hij de wetgeving, rechtsleer en rechtspraak heeft beschreven van de Europese Unie en de Raad van State met betrekking tot de principes van het administratief en Europees recht die van toepassing zijn op overeenkomsten die worden gesloten door openbare overheden en gelijkgestelde entiteiten. Het blijkt duidelijk dat dergelijke overeenkomsten voortaan onderworpen zijn aan de principes van gelijkheid, transparantie en niet-discriminatie wanneer zij toelaten om exclusieve economische rechten toe te kennen aan derden.