Publiek en administratief recht

VDE LEGAL heeft een jarenlange expertise verworven in het publiek en administratief recht .

VDE LEGAL treedt zeer regelmatig op voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, alsook voor administratieve rechtscolleges (Raad voor vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege) , evenals voor niet-gerechtelijke administratieve organen, in de verschillende domeinen van het publiek en administratief recht.

VDE LEGAL treedt ook geregeld op voor de gewone Hoven en Rechtbanken in het kader van geschillen over subjectieve rechten (overheidsaansprakelijkheid, overheidsopdrachten, onteigeningen, luchtvaart en transport, …) en beheerst aldus de finesses van het onderscheid tussen het objectieve en het subjectieve contentieux.

VDE LEGAL staat eveneens regelmatig overheden bij in de opstelling van wetteksten of reglementaire teksten.