Intellectuele Eigendom – informatie- en communicatierecht

VDE LEGAL ontwikkelt haar adviesverlening en praktijk inzake intellectuele eigendom, evenals in het domein van het informatie- en communicatierecht.

Zo worden kwesties behandeld met betrekking tot de intellectuele rechten van auteurs en createurs evenals artiesten, en worden de belangen van bedrijven en tussenkomende partijen in de artistieke sector en de media in aanmerking genomen en verdedigd.

Wij behandelen tevens alle problematieken die voortvloeien uit de exploitatie van de verschillende intellectuele rechten. Onder andere kwesties met betrekking tot het publiciteitsrecht of inzake het recht van de verschillende media zoals radio, televisie maar eveneens het internet.

Inzake industriële eigendom wordt een gelijkaardige bijstand geleverd voor alle kwesties in verband met neerleggingen, beschermingen en alle exploitatiecontracten van patenten, merken, logo’s, tekeningen en modellen, enz.

De diensten en adviesverlening gaan in het bijzonder uit van een ruime ervaring in de onderhandeling en de contractuele praktijk met betrekking tot deze verschillende kwesties, naast de fiscale benadering die zij vereisen.

De interesse en de praktijk van het kantoor hebben eveneens betrekking op de ontwikkeling van nieuwe technologieën, die onder andere met deze materies geconfronteerd worden. De praktijk van het kantoor richt zich dus eveneens op de behandeling van kwesties van intellectuele eigendom in het kader van de digitale media, evenals op de juridische bescherming van software en databanken. De steeds frequentere kwesties aangaande het beheer van deze gegevens, hun verwerking binnen bedrijven, hun bescherming en hun valorisatie, hun juridische en wettelijke omkadering worden eveneens behandeld.