Europese ambtenarenzaken

Het Europees ambtenarenrecht is een specifiek recht dat van toepassing is op de personen die als ambtenaar zijn aangesteld in de omstandigheden voorzien door het ambtenarenstatuut in een permanente functie bij een van de instellingen van de Unie door een schriftelijke akte van de overheid die gelast is met de aanstellingsbevoegdheid van deze instelling. Het is eveneens van toepassing op de personen die worden aangesteld door de organismes van de Unie waarop het statuut van toepassing is krachtens de akten die deze opstellen.

De rechtsband tussen de ambtenaren en de overheid is statutair en niet contractueel.

Het ambtenarenstatuut is een autonoom instrument, dat als enig doel heeft om de juridische relaties tussen de instellingen en hun ambtenaren te reglementeren, door tussen deze laatsten wederzijdse rechten en verplichtingen vast te leggen.

VDE Legal heeft een specifieke expertise in het Europese ambtenarenrecht zowel op het vlak van beroepsprocedures (voorafgaand administratief bezwaar, beroep bij de Europese bemiddelaar en gerechtelijke procedure), als op het vlak van het tuchtrecht van het personeel van de Unie.

In geval van geschil tussen de overheid van de EU en de ambtenaren van deze overheid , voorzien de artikelen 90 en 91 van het statuut twee soorten bezwaar: het eerste is de voorafgaande administratieve klacht en het tweede is het gerechtelijk bezwaar voor de rechter van de Europese Unie in Luxemburg.