Europees recht

VDE Legal biedt op het vlak van het Europees recht de volgende diensten aan:

  • Advies en geschillen
    • Hof van Justitie van de Europese Unie
    • Prejudiciële vragen
  • Publiek en privaat recht
  • Mededinging
    • Staatsteun
    • Kartelvorming
    • Misbruik van machtspositie
  • Vrijheid van verkeer
  • Vrijheid van diensten
  • Aanbestedingsrecht
  • Luchtvaartrecht
  • Transportrecht
  • Audiovisueel recht
  • BTW
  • Boekhoudrecht
  • SEC 2010
  • Sportrecht