OVERHEIDSOPDRACHTEN EN -CONTRACTEN

VDE LEGAL heeft een uitgebreide expertise verworven inzake overheidsopdrachtenrecht. Onze advocaten staan dagelijks  overheden en economische operatoren bij in het kader van het gunnen en het opvolgen van de uitvoering van overheidsopdrachten.

In functie van de behoeften en belangen van de cliënten, stelt VDE LEGAL een multidisciplinair team samen dat aangepast is aan de vereisten van de geplande opdracht.

Onze voornaamste domeinen van tussenkomst in dit kader zijn:

 Overheidsopdrachten
 Concessies van werken en diensten
 Domeinconcessies
 Publieke – private samenwerking (PPS)
 Openbare samenwerkingscontracten
 De verkoop en verhuur van openbaar vastgoed

Voor elk van deze contracten, adviseren wij onze cliënten inzake:

• de juridische kwalificatie van de verrichtingen
• de keuze van de gunningsprocedure
• het opstellen van ontwerpen van contracten of aanbestedingsdocumenten
• bijstand bij de aanbestedingsprocedure (publiciteit, onderhandeling en analyse van de kandidaturen en offertes, opstelling van gunningsbeslissingen)
• het beheer van administratieve en gerechtelijke bezwaren
• de opvolging van de uitvoering van de contracten en de eventuele gerechtelijke conflicten (expertises, enz.)

Voor elk van deze contracten, adviseren wij onze privécliënten omtrent:

• de mogelijkheden tot contracteren met de overheid
• he opstellen en indien van offertes
• de opvolging van de gunningsprocedures en de eventuele bezwaren
• de opvolging van de uitvoering van de contracten en de eventuele gerechtelijke conflicten (expertises, enz.)