Gauthier Ervyn

Gauthier is advocaat bij de Balie te Brussel sinds 2000. Hij leidt tevens het bijkantoor van VDE Legal in Charleroi sinds 2012.
Hij is houder van een licentiaatsdiploma in de rechten (UCL, 1999) en een specialisatie in het Europees recht (Universiteit Gent, 2000). Hij heeft bovendien een deel van zijn universitaire opleiding gevolgd aan de Law School van de Louisiana State University of Bâton Rouge, Louisiana, USA (1999)
Hij beschikt eveneens over een erkende ervaring in het handels- en Europees recht, evenals in het sportrecht. Hij is met name arbiter bij de interfederale disciplinaire commissie tegen doping (CIDD) (sinds 2012).
Hij is Bestuurder van de Arbitragekamer van Deskundigen
Hij spreekt Frans, Nederlands en Engels.

ge@vdelegal.be

Gulden Vlieslaan 77 - 1060 Brussel
+32 (2) 290.04.00
+32 (2) 290.04.10

Rue Auguste Piccard, 12 - 6041 Charleroi
+32 (71) 919.973
+32 (71) 919.974

VCard downloaden
  • , Journée d’études POLITEIA, 17 novembre 2016.
  • , telle qu’instaurée par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics Commentaire article par article de la (nouvelle) Législation sur les marchés publics, éd. Politeia, à paraître.