Bart Van Hyfte

Bart is advocaat aan de balie van Brussel sinds 1989 en eveneens aan de balie van Antwerpen sinds 2012.
Hij behandelt talrijke dossiers voor de Hoven en Rechtbanken maar eveneens voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, evenals voor de administratieve rechtscolleges.
Hij heeft een bijzondere interesse ontwikkeld voor het sportrecht en stelt zijn competenties regelmatig ten dienste van de sportsector.
Sinds 2013 is hij eveneens bestuurder en jurist-arbiter bij de Arbitragekamer van Deskundigen.
Hij was verscheidene jaren hoofdredacteur van het tijdschrift Sport & Recht en hij was in deze hoedanigheid medeorganisator van studiedagen, met name inzake publiek-private samenwerking en sportinfrastructuur. Hij was eveneens lid van de redactieraad van de opvolger van dit tijdschrift, SupPORT, tijdschrift voor sport en recht, management, beleid, financiën en ethiek.
Hij werkt zowel in het Nederlands als het Frans en beheerst eveneens het Engels.

bv@vdelegal.be

Gulden Vlieslaan 77 - 1060 Brussel
+32 (2) 290.04.00
+32 (2) 290.04.10

Brusselstraat 51 - 2018 Antwerpen
+32 (3) 244.18.44
+32 (3) 244.18.47

VCard downloaden